HIZ TESTİ

Yerel Ping Sonuçları

adresine google tarafından gönderilen pingler sonucu: 0.0003 saniye yanıt verdiği saptanmıştır...
Bu veriler dakika, hatta saniye bazında değişmektedir. En iyi sonucu sunucunun yoğun olmadığı zamanlarda almanız muhtemeldir.

Bu sonuçlar page speed verileri ile karşılaştırılamaz.

Uzak Ping sonuçları

adresine google tarafından gönderilen pingler sonucu: saniye yanıt verdiği saptanmıştır...
Bu veriler dakika, hatta saniye bazında değişmektedir. En iyi sonucu sunucunun yoğun olmadığı zamanlarda almanız muhtemeldir.

Bu sonuçlar page speed verileri ile karşılaştırılamaz.© Vizra


Local Ping Results

We just pinged your website, , from this web server. It got back to us in 0.0002 seconds.

Remember that if the website is on the same server as this SEO tool, results are likely to be untrue. Look below for results from another server.

Remote Ping Results

We just pinged your website, , from Missouri, USA. It got back to us in seconds.

This is not the internal loading speed. If you want that, look at the result above. This shows results from the Bluefire Media Ping API.